Angeli EszterAngeli Eszter

Egyetemi hallgató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Bárdos DávidBárdos Dávid

A Semmelweis Egyetem végzős orvostanhallgatója vagyok. Sebész szeretnék lenni, de rajongok mindenért, ami az élet- és orvostudománnyal kapcsolatos.

Bárdos OrsolyaBárdos Orsolya

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szerzett diplomát, logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon. Jelenleg az ELTE BGGYK-n Gyógypedagógia mesterképzési szakon folytatja tanulmányait, emellett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének logopédus munkatársa.

Bárka Levente AndrásBárka Levente András

Biztosítás- és pénzügyi matematikai elemző, elkötelezett borrajongó és télisport kedvelő vagyok. Mindig is érdekelt a tőkepiacok, közgazdaságtani modellek világa. A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem Bsc-met, jelenleg a BGE Pénzügy Msc szakos hallgatója vagyok.

Barta AndrásBarta András

A Semmelweis Egyetem ötödéves orvostanhallgatója vagyok. Belgyógyásznak készülök, de szívesen olvasok történelmi, pszichológiai témájú írásokat is.

Berényi Lilla MártaBerényi Lilla Márta

Pázmány Péter Katolikus Egyetem osztatlan angol-olasz tanár szakos hallgatója vagyok.

Csepely EszterCsepely Eszter

Jelenleg a Semmelweis Egyetem III. éves gyógyszerész hallgatója vagyok. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán szereztem alapszakos diplomát.

Deme BarnabásDeme Barnabás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem negyedéves csillagász hallgatója, emellett a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lakója vagyok.

Fábian Armin VincentiusFábian Armin Vincentius

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának koreai szakos hallgatója, az Európai Tehetségsegítő Hálózat Ifjúsági Tagozatának képviselője vagyok. Aktuális, XXI. századi kérdések foglalkoztatnak, érdeklődéssel fordulok közéleti kérdések felé. Emellett szívesen kutatok vallástudománnyal és filozófiával kapcsolatos területen is.

Finta MáriaFinta Mária

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-anglisztika szakos hallgatója, reménybeli középkorkutató és angol-magyar szakos tanár vagyok.

Haraszti RajmundHaraszti Rajmund

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának harmadéves alapszakos hallgatója vagyok. Tanulmányaimat skandinavisztika főszakon végzem (skandináv nyelveket, nyelvészetet és irodalmat tanulok), jelenlegi minor szakom az ének-zene, de néhány éve megfordultam a keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányán is. Ebből könnyen kitalálható, hogy legfőbb érdeklődési területem az idegen nyelvek, s talán kissé meglepő módon nem az irodalom, hanem a nyelvészet miatt. Az egyetem előtt két évig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folytattam klasszikus zenei tanulmányokat klarinétosként, s ugyanitt orgonatudásomat is elmélyítettem. A komolyzene azóta is életem meghatározó része, s elméleti háttere ugyanúgy érdekel, mint a gyakorlatban megszerezhető hangszeres tudás.

Hatala ImreHatala Imre

Az ELTE másodéves alkalmazott matematikus hallgatója vagyok. A matematika elméleti és alkalmazott területei egyaránt foglalkoztatnak, de más tudományok irányába is nyitott az érdeklődésem.

Herbert ÁronHerbert Áron

A Szent István Egyetem végzős kertészmérnök hallgatója és a Szent Ignác Szakkollégium tagja vagyok. Korábban gyakornokoskodtam a Földművelésügyi Minisztériumban, jelenleg a Garam-menti értékfeltárás egyik vezetője vagyok.

Hódsági KristófHódsági Kristóf

Elsőéves hallgató vagyok a BME kutatófizikus mesterképzésén és negyedik éve a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tagja.

Horváth MártonHorváth Márton

A Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója vagyok. Rajongója vagyok az élettudományoknak, különösen is az evolúciós szemlélet és az idegtudomány áll hozzám közel.

Igari AndrásIgari András

Az ELTE harmadéves földrajz BSc-s hallgatója vagyok. A társadalom és természet egymásra hatásán és az egyes jelenségek térbeli leképződésén túl a történelmi témák állnak hozzám legközelebb.

Kovács BenceKovács Bence

Harmadéves vagyok az ELTE-TTK Földtudományi alapszakán, az elmúlt félévben az Erasmus program jóvoltából a University of Groningen vendéghallgatója voltam. Mind a természet-, mind a társadalomföldrajz közel áll hozzám, a két ág közötti átmenetekben érzem legjobban magam. A jövőben a természeti jelenségek társadalomra gyakorolt hatásaival tervezek foglalkozni.

Makk JánosMakk János

Politológus diplomám megszerzése óta a Corvinuson közpolitikát és közmenedzsmentet hallgatok. Jelenlegi kutatásom fókuszában a privatizációval kapcsolatos közpolitikai döntéshozás áll, de a politikai kultúra és a közszektorban történő intézményi változások is nagyon érdekelnek.

Mércz PatrikMércz Patrik

A Budapesti Corvinus Egyetemen vagyok gazdaságinformatikus hallgató. Legjobban a gazdasági témák mozgatnak meg, de érdekel a tudomány szinte minden apró csodája. Különösen szeretem még a különböző szakterületek keveredését egy-egy probléma megoldásának céljából, és az extrém sportok okozta adrenalint.

Oláh JuliannaOláh Julianna

Az ELTE PPK-n hallgatok pszichológiát, immáron második éve, emellett a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tagja vagyok. Különös odaadással fordulok a szociálpszichológia és a humanisztikus irányzatok felé, továbbá rajongok a képzőművészetért és a versekért. OKJ-s képzésen grafikát tanulok.

Pálffy PatrikPálffy Patrik

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológus hallgatója vagyok. Leginkább a szociálpszichológia áll a szívemhez legközelebb, azon belül is a társadalmi nem kutatásával foglalkozom. Érdekel továbbá a személyközpontú, humanisztikus terápia művelése is.

Prajczer PetraPrajczer Petra

Harmadéves egyetemista vagyok, vegyészmérnöki, illetve angol-kémia tanári tanulmányokat folytatok Budapesten.

Pudleiner KristófPudleiner Kristóf

A Budapesti Corvinus Egyetem szociológia szakos hallgatója 2016 szeptembere óta, a Mandiner gyakornok újságírója 2017 nyarán. Szakterülete a történelem és a társadalom összefüggései, emellett a vallás - és gazdaságtörténet, a világirodalom, valamint a sport területén publikál.

Pusker MátéPusker Máté

A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szakos hallgatója vagyok. Érdekel minden, ami a viselkedéssel, szociális interakciókkal kapcsolatos.

Recskó MárkRecskó Márk

A Corvinuson hallgatok nemzetközi gazdálkodást, ennek ellenére nemcsak gazdasági témákkal foglalkozom. Bármit szívesen tanulok, legyen az csillagászat vagy pszichológia, de a szakomhoz kapcsolódó érdekességekről tudok a legbiztosabban írni.

Solymosi KingaSolymosi Kinga

Nemzetközi tanulmányok és politológia alapdiplomáim megszerzése után jelenleg nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon vagyok hallgató a Corvinuson. Legfőbb érdeklődési területeim a társadalmi egyenlőtlenségek és a politikai döntéshozatal mozgatórugói.

Somlyai DóraSomlyai Dóra

Miskolci Egyetem - Állam- és Jogtudományi Kar

Szebellédi ÁronSzebellédi Áron

2014-ben a BME alkalmazott közgazdaságtan alapszakán szereztem diplomát, 2016-ban a BCE szociológia alapszakán abszolváltam. Jelenleg a KU Leuven MBA programjában veszek részt. Különösen szeretem azokat a témákat, ahol ötvözni tudom a két tudományterületet.

Szebellédi MátyásSzebellédi Mátyás

2014-ben kezdtem el gazdaságinformatikát tanulni a Budapesti Corvinus Egyetemen. Véleményem szerint egy gazdaságinformatikus akkor jó szakember, ha a felmerülő komplex problémára úgy tekint, mint multidiszciplináris gondolkodást igénylő feladatra. Célom, hogy ezt a többszempontúságot minél magasabb szinten tudjam alkalmazni. Szakom rejtelmei mellett olyan témák is érdekelnek, mint a bankszektor, a családi vállalkozások világa vagy a fenntartható fejlődés.

Takács BálintTakács Bálint

ELTE-n alkalmazott matematikus MSc szakos hallgató vagyok.

Topa MártonTopa Márton

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tagja vagyok.

Topál DánielTopál Dániel

Az ELTE Meteororológus Mesterképzésének első, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium harmadéves hallgatója vagyok.

Vesztergombi TamásVesztergombi Tamás

Az ELTE jogi karának ötödéves hallgatója vagyok, hobbim a fényképezés, biciklizés.

Wittmann ÁdámWittmann Ádám

2015-ben a BME Gépészmérnöki Karán szereztem mechatronikai mérnöki alapdiplomát. Jelenleg a BMEn Villamosmérnök mesterszakán vagyok hallgató, emellett fejlesztőmérnökként dolgozom Budapesten. Különösképpen érdekel az autóipar és a közlekedési rendszerek jövője, jelenlegi fejlődési irányzatai, és ezeknek a társadalmi-gazdasági hatása, elfogadottsága. Jelenleg a mesterséges intelligencia autóipari alkalmazásaival foglalkozom.